Predstavitev

cover
Spoštovani,
V pripravi je izdaja prve monografije o Zidanem Mostu, ki bo izšla februarja 2024 ob 800. obletnici prve pisne omembe kraja.

V triletni raziskavi sem uspel zbrati gradivo za zgodovinsko-rodoslovno delo, ki zajema celotno obdobje Zidanega Mosta in okolice. Večina dosedanjega raziskovalnega dela vezanega na Zidani Most je povezanega z železnico, moje gradivo pa temelji na raziskavi družinske zgodovine in domoznanstva. Gradivo tako zajema ogromno domačih / hišnih imen iz 18. in 19. stoletja, ledinska imena in lokalne jezikovne izraze.

Delo v obsegu 472 strani, ki v prvem delu zajema pestro zgodovino kraja in okolice (Šavna peč, Straški hrib, Obrežje pri Radečah, Čelovnik, ...), v drugem delu pa podrobneje navaja podatke o posameznih zaselkih, njihovih prebivalcih in domačijah vse od njihovih začetkov do sredine 20. stoletja. Delo zajema preko 280 fotografij, skic, grafov in zemljevidov.

Delo med drugim navaja tudi pomembne dogodke ko so naš kraj obiskale osebnosti kot so:

 • nadvojvoda Janez (Johann von Österreich (1782–1859)),
 • feldmaršal grof Josef Radetzky (1766–1858),
 • cesar Franc Jožef I. (1830–1916),
 • regent in kralj Aleksander I. (1888–1934),
 • Josip Broz Tito (1892–1980),
 • predsednik indijske vlade Nehru (1889–1964) in
 • predsednik Egipta Naser (1918–1970).

Monografija med drugim zajema:

 • 180 strani zgodovine Zidanega Mosta in okolice,
 • 246 strani zgodovine o domačijah in prebivalcih,
 • Ledinska imena in topografijo kraja in okolice,
 • Slovar lokalnih pogovornih izrazov,
 • Opis pomembnih oseb povezanih s krajem,
 • Imenik družnikov družbe sv. Mohorja župnije Marija Širje.


Pokrovitelj projekta je Oddelek za družbene dejavnosti občine Laško.


Prednaročila

Monografija, kot se za častitljivi jubilej spodobi, vsebinsko zelo obsežna in obogatena s številnimi fotografijami in skicami, bo izšla v omejeni nakladi 300 izvodov. Vsi izvodi monografije bodo označeni / signirani z zaporedno številko izvoda, kar monografiji daje dodatno vrednost.

Priporočamo vam, da si s prednaročilom, zagotovite svoj izvod monografije po znižani ceni 35 EUR.

Pokukajte v knjigo [PDF]


Prednaročila za knjigo sprejemamo na e-naslovu orders@ponte-murato.si. (predplačilo ni potrebno)

Če želite, da vaš izvod vsebuje osebno posvetilo avtorja, podatke relevantne za posvetilo navedite v vašem prednaročilu.


Avtor

cover

Matej HOHKRAUT je sicer profesor likovnih umetnosti, ki pa poklicno na področju informacijskih tehnologij deluje kot strokovnjak za načrtovanje oblačnih storitev in upravljanja IT storitev v ljubljanskem podjetju In516ht d.o.o.

Matej se je sicer rodil v Ljubljani, vendar je praktično od rojstva do svojega štiridesetega leta živel v Zidanem Mostu. Zanj laho trdimo, da je avtohtoni potomec tega geografskega področja, saj lahko na širšem področju Zidanega Mosta (Straški hrib, Turje, Povčeno in Šmiklavž) prednike po strani njegovega očeta sledimo v 16. stoletje.

Za diplomsko delo je leta 2003 prejel Prešernovo nagrado za študente.

Leta 2008 se je pričel sistematično ukvarjati z rodoslovjem. V obdobju 2019–2023 je vodil Slovensko rodoslovno društvo. Poleg številnih rodoslovnih člankov in predavanj je avtor rodoslovnih del Lipa zelenela je... (2009), Vrelci naše zgodovine (2018) in soavtor Rodoslovnega priročnika Slovenskega rodoslovnega društva (2000).

Več o njemu lahko najdete na njegovi spletni strani https://matej.hohkraut.com.Interaktivni atlas

cover

Knjigo bo dopolnjeval interaktivni atlas domačij in ledinskih imen Zidanega Mosta in okolice, ki bo javnosti dostopen brezplačno. Atlas bomo s časom dopolnjevali, k sodelovanju pa vabim tudi vse, ki vas domoznanstvo privlači ali se z njim aktivno ukvarjate.

Interaktivni atlas bo predvidoma javno dostopen od januarja 2024 naprej.

Demo posnetek delovanja si lahko ogledate na povezavi Interaktivni atlas domačij in ledinskih imen Zidanega Mosta in okolice.